Royal Gyspy 2050

Royal Gypgy

 

רויאל ג׳יפסי - קולקציית 2050.
90% אחוז משוניות האלמוגים צפויות להעלם,
50% יותר שטחים יישרפו בשריפות בר,
20% מיערות הגשם הטרופיים ייעלמו,
100% מהקרח הארקטי יימס.
אבל לא רק הטבע מתמוסס מול עינינו.
היעלמותן המהירה של קהילות, שבטים, תרבויות עתיקות והידע השלהן, היא חלק בלתי נפרד מהטרגדיה של כדור הארץ אליה אנו עדים.
ברויאל ג׳יפסי החלטנו לקחת חלק במאמץ העולמי הקולקטיבי ומזמינים אתכם להיות שותפים.
קולקציית רויאל ג׳יפסי 2050 נולדה מהמקום הזה, מצורך עמוק ומחויבות קולקטיבית לאמא אדמה ולעולם שאנחנו משאירים לילדינו לדורות אין סוף .
דרך בדים, הדפסים, פולקלור של תרבויות עתיקות וסמלים מקודשים אני שואפת לחבר אותנו חזרה לעצמי ולקול הפנימי שיש בכל אחד מאיתנו על מנת שנוכל להיות חלק מהשינוי הגלובלי שצריך לקרות.
לקולקציה דגמים בהוצאה מיוחדת ותקדימית בעולם העיצוב, שתמשך כ- 28 שנה.
2022 עד 2050 - קולקציה אחת מתמשכת ומחויבת למאמץ הקולקטיבי הגלובלי.
זו המורשת שלנו.
זה רויאל ג׳יפסי.
צילום: זוהר רון
יעוץ קריאטיבי: אלכסנדרה בן-זקין מור